Johan Mörling CV SV

 

KOMPETENS

Med mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med strategiskt stöd avseende lokalförsörjning, hyresgästrådgivning och stöd vid etablering och lokalanpassningar samt många års erfarenhet av fastighetsvärdering och fastighetsutveckling. JM har stor erfarenhet av att stödja verksamheter i deras lokalförsörjning både som arkitekt och projektledare.

UTBILDNING
1980-1984    Arkitektlinjen, LTH
1976-1978     Universitets studier; statistik, juridisk översiktkurs &företagsekonomi i

Linköping & Stockholm
1975-1976    Militärtjänst, aspirantskola i Halmstad & Östersund
1972-1975    Gymnasieexamen i Linköping

KURSER (URVAL)

2010 ABK 09
2010 Framgångsrik projekteringsledning
2010 Affärsmannaskapsutbildning NIRAS och Mercuri international
2009

2007

Kostnadsstyrning introduktion MAP, NIRAS

BBR 06 / Energideklarationer

2006 Kurs AB04 och ABK 96. Advokatfirma Hellgren & Linnander
2003 Processledar utbildning, Futures Unlimited
2001-02 IFL´s ledarskapsutbildning i Kämpasten
1998 AMA98 samt AUTO CAD point 4.4 R14
1994-95 Ledarskapsutbildning för IMPACT

SPRÅK

Svenska, modersmål
Engelska, (kunskapsnivå 4 av 5)
Tyska, (kunskapsnivå 2,5 av 5)

ARBETSLIVSERFARENHET

2018 –            DESSDE Architects AB and Morling & Partner AB

2006-2018     NIRAS Sweden AB (fd. TP Group Sweden AB)

Restaurator AB (dotterbolag till TP Group AB), affärsområdeschef

TP Group Sweden AB, Regionchef i Norrköping för affärsområde byggprojektledning

2004 -2006    Bjerking AB, avd.chef Arkitektur samt UA ark
2001-2003    Equator Stockholm AB, VD
1996-2001    FFNS Arkitekter i Stockholm, Studio chef samt UA ark
1993-1996    FFNS Arkitekter i Linköping AB, VD samt UA ark
1987-1993    Falk & Mörling Arkitekter AB, VD samt UA ark
1984-1987    White Arkitekter i Linköping AB, handläggande ark
1976-1980     Arbetat som högstadielärare och undervisat i bl.a. NO och Matematik.
Klassföreståndare samt huvudlärare i kemi och fysik.

REFERENSPROJEKT, ETT URVAL

2018 – Fortsatt uppdrag genom NIRAS för Bankomat ABs räkning att etablera Kontantcenter i Sverige. Över 120 platser har idag ett KC.

Referens: Johan Nilsson, 070775 86 16, johan.nilsson@bankomat.se

 

2016 – 2017 Projekt- och uppdragsansvarig för att tillsammans med Bankomat AB organisera och genomföra etablera 60 st Kontantcenter från Haparanda till Trelleborg under 2 år. Uppdraget innebär Loklasökning, utformning, byggnation, besiktning samt driftsättning.

Referens: Johan Nilsson, 070775 86 16, johan.nilsson@bankomat.se

 

2016-2017 Polismyndigheten, Regional lokalförsörjning i Skåne. Tillfälliga lokaler för Gränspolisen. Att iordningställa lokaler för gränspolisen i Trelleborg samt Malmö så att den tillfälliga gränskontrollen kan upprätthållas. Projekt har genomförts på mycket kort tid.

Beställare: Magnus Jönsjö, Poliskommissarie Lokalförvaltare, 070-575 98 50

 

2016-2017 Polismyndigheten, Regional lokalförsörjning i Skåne. Projektledning och framtagande av handlingar i syfte att inrätta ett, efter gällande lagar och föreskrifter, väl fungerande beslags (lager) i befintlig lokaler i Ystad. Uppdraget omfattar såväl invändiga som utvändiga ytor. Invändigt hanteras höglager, administrativa ytor. Hanteringa av bl.a. brandfarligvara, pyrotekniska varor.

Beställare: Magnus Jönsjö, Poliskommissarie Lokalförvaltare, 070-575 98 50

 

2015 Bankomat AB, uppdraget omfattar 2 delar. Del 1, en Fastighetsägarguide som redovisa utformning av automatrum med tekniska krav och den publika miljön, lobbyn och dess utformning. Del 2, är att hjälpa Bankomat AB gentemot fastighetsägare vid etableringar externt och i dialog med fastighetsägare förtydliga hur deras utrymmen ska utformas och passa Bankomat AB:s profil.

 

2015 Enköpings kommun, framtagande av lokalprogram för framtida äldreboenden. NIRAS genomför även den behovsanalys som ligger till grund för arbetet.

 

2014 Trafikverket Gävle
Arkitekt och projektledare för lokalprojekt med fokus på att skapa möjligheter till förtätning , flexibla och yteffektiva kontorslokaler på regionkontoret i Gävle.
2014-pågår FUP, Fastighetsutvecklings Plan Södertälje sjukhus.

Planen utgår från att sjukhuset är ett integrerat akutsjukhus och närsjukhus och skall kunna fortsätta att vara det. Arbetet utgår från den behovsanalys som tagits fram vid två olika workshops tillsammans med verksamheten. Planen skall skapa förutsättningar för nya byggnadsvolymer med stommått avsedda för troligt verksamhetsinnehåll. Samtidigt skall planen lägga grund för en robust struktur som medger förändringar. Investeringsnivåerna i nya byggnadsvolymer skall svara mot troligt verksamhetsinnehåll.

Referensperson: Thomas Karlsson, thomas.kj.karlsson@sll.se

 

2014-pågår Arkitektskiss ny privatbostad ombyggnad av lägenhet på Upplandsgatan 46, bistår ägaren med råd, skisser och underlag för upphandling entreprenad samt ny privatbostad på Brolöten gård i Sörmland

 

2014 Utvecklings- och ekonomisk analys av Alléhuset i Vallentuna åt privat fastighetsägare för att utreda olika värdeskapande på eller tillbyggnadsalternativ.

 

2013 Danderyds Sjukhus, Stockholm

Byggherrerådgivare i genomförandet av en fördjupad förstudie och en strategisk utvecklingsplan av sjukhusområdet. Uppdraget gick ut på att utveckla sjukhusets området byggnader på kort och lång sikt med speciellt fokus på vårdavdelningar, logistik, godsmottagning samt framtida nybyggnationer och placering av verksamheter.

 

2013 St Görans Sjukhus, Stockholm

Byggherrerådgivare vid genomförande av en fördjupad förstudie för att skapa nya vårdavdelningar för att täcka behovet genererat av NKS. Arbetet gick ut på att studera den tidigare strategiska förstudien och söka lösningar på uppfyllande av bl.a. myndighetskrav avseende arbetsmiljö och hygien.

 

2013-2015 Projekt- och produktionsledning vid Nordeas pilotprojekt rörande insättningsmaskiner vilket kan komma att omfatta ett 40-tal kontor under 2013-2015.
2013-2014 Uppdragsansvarig konsult. Projekt- och byggledning för renovering av 19 trapphus där nya ytskikt och elinstallationer utförts. Beställare: BRF Riddarsporren 24.
2012-2013 Ombud och projektledare för Aleris verksamhets på Nacka sjukhus vid ombyggnad och anpassning av vårdavdelning till Geriatrik och Palliativ vård. Beställare: Anna Svanholm-Biró, VD, Verksamhetschef Aleris Geriatrik AB
2010-2014 Projekt- och produktionsledning, ombyggnad av Nordea kontor.
Extern projektledning inom Nordea organisation för ombyggnader av kontor i region Norr och mellan Sverige. Ansvarig från program fram till genomförande.Beställare, Nordea Bank AB och exempel på olika projekt och kontor följer nedan.Investering ca 120 miljoner totalt:- Kista, 2010 ca 550 kvm

– Rosenlundsgatan, 2010 ca 300 kvm

– Katarina Bangata, 2011 ca 500 kvm

– Sundbyberg, 2012 ca 350 kvm

– Järfälla, 2012 ca 600 kvm

– Karlstad, 2012 – 2014, 4 etapper ca 4000 kvm

 

Kontakperson, Anne Björnbom, Nordea Bank, anne.bjornbomordea.se tel 0708-304607

 

2010-2013 Projektledning Kv Myrstacken 31, 30 & 25, Röda Bergen i Stockholm Framtagande av FU samt projektledning, inför kommande takrenovering (2010-2011) samt fönsterrenovering 2013 av byggnaderna från 1924-1925 är blåklassade i Stockholms stads klassningssystem. 2012 Fönsterrenovering ca 500 st.
Urban Brodd

2010                Framtagande av funktionsprogram för evakueringsbostäder, bygglovshandlingar på fem tomter för bostäder som ska användas under kommande 10-års period vid upprustning av bostäderna inom Akalla/Husby.

Kontaktperson, Johan Lundqvist, Svenska Bostäder, Tfn: 076-12 37 122

 

2009-2015       Byggherreombud, Marriott Hotel, Kv Snöflingan i Stockholm. Monitoring av projektet för INVESCOs räkning omfattande att granska dokumentation, specifikationer, kontraktshandlingar samt avtal för att bekräfta ansvarsfördelning mellan parterna.
Genomföra besök i mars 2009- mars 2010 på plats för att följa utveckling och avrapportera, delta i byggmöten. Investering ca 650 miljoner.

Lämna en rapport månadsvis efter löpande besiktningar samt ge synpunkter på framsteg i utvecklingen, kvalitet och överensstämmelse med lokala rättsliga bestämmelser. Arbeten med besiktnings- och garantiåtgärder pågår.

Kontaktperson, Andrew Dobson GVA Grimlye Tfn:+44 20 7911 2458

 

2009-2010       Ny reservkraft Danderyds Sjukhus. Biträdande projekt och projekteringsledare vid framtagande av förfrågningsunderlag. Projektet avser nybyggnad av reservkrafts-anläggning med tillhörande byggnad med tekniska system. Investering ca 250 miljoner.

 

Upprättande av miljöprogram tillsammans med Locum Miljöcontroller Therese Rönnkvist Mickelson. Miljöambitionen är att använda miljövänligt material och att lösningar vid genomförandet av fortsatt projektering och produktion och skall följa projektets miljöprogram.

Kontaktperson, Anastasios Pennou, Tfn: 073-440 76 31

 

2009- 2011      Projekt- och byggledning Kv. Lavetten 14, fasadrenovering och Fönsterrenovering. Kontakt person Hyresgästföreningen, Denny Bergström Tfn: 0705-90 57 27

 

2009                På uppdrag av Svenska Bostäder, framtagande av det övergripande Trygghets och säkerhetsprogram för Järva Lyftet, miljonprograms område norr om Stockholm. Kontaktperson Ulf Malm, säkerhetschef SB Tfn: 08-5083 7049

 

2009- 2011      Brf Brickbandet, framtagande av detaljplane för påbyggnad av befintlig tvåvåningsbyggnad med en våning i Bromma. Kontaktperson Ordf. Bengt Swegen Tfn: 076-894 48 69

 

2008                Medverkan i tävlingsjury avseende nytt Länspolishus i Eskilstuna. Investeringskostnad ca 500 milj. Kontaktperson Länspolismästare Mats Kirestam Tfn:070-645 91 39

 

2007 – 2008     Projekteringsledning kv. Roddaren, ombyggnad av handel ca 6 000 kvm. St Eriksgatan / Fleminggatan i Stockholm. Omb. kostnad ca 120 milj. Kontakt person Newsec – Linda Orup Tfn: 08-5580 50 73

 

2008                Projekt- och byggledning kv. Hästen, fasadrenovering. Kontakt person Hyresgästföreningen, Denny Bergström Tfn: 0705-90 57 27

 

2007                Nytt Resecentrum i Linköping, Ekonomisk jämförelse av treförslag

 

2006                Nytt ridhus för ”Stall Andre”, i Västra Hoby för tävlingsryttare Pernilla Andre.

Kontaktperson: Kerstin Andre mb: 0708-27 54 22 Stall Andre AB

 

2006 – 2010     Framtagande av detaljplan Trosa Vagnhärdad avseende 3,7 ha naturmark. Den ursprungliga planen omfattade ca 100 småhustomter men kom att avse ca 30 tomter pga. osäkerheter om Ostlänkens sträckning. Resterande markområde kommer att planläggas senare. Beställare HSB och Peab

 

2006                Rehab Bad. Nybyggnad av Rehabiliteringsbad till Håbo Kommun ca 25 milj. Kontaktperson: Torbjörn Kvernplassen Tfn:0171-525 00

 

2006                Ridhus Andre, Nytt ridhus i Västra Hoby för tävlingsryttare.

Kontaktperson: Kerstin Andre mb: 0708-27 54 22 Stall Andre AB

 

2005                Behandlingshem för yngre kvinnor åt Specialfastigheter där

Statens Institutionsstyrelse, SiS skall bedriva vård och behandling.

Kontaktperson: Reg.ch Jan Larsson Tfn: 08-692 60 00 Specialfastigheter

 

2002              Handelshögskolan i Stockholm, farmtagande av ombyggnads altenativ för olika institut på handels bestående av undervisnings- och utbildningslokaler samt administrativa ytor, genom Börje Svensson, Associate Professor, 08 736 90 16.

 

1998-2002       Handelsbanken ombyggnad bankkontor: Stureplan, Östermalmstorg, Upplands Väsby mfl. Kontaktperson: Christer Örtengren el Ylva Hultman                    Tfn: 08-679 59 50

 

2002                Breviksnäs Säteri, gästhuset. Renovering, till och ombyggnad. Byggnaden ligger inom byggnadsminnesförklarat område. Omfattande myndighetskontakter, lov och bygghandlingar. Kontaktperson: Staffan Hamrén Larsson

 

  • Svensk Bilprovning, Nybyggnad av stationer för svensk bilprovning AB i Arboga, Ljungby, Gislaved och Sundsvall. Kontaktperson: Fastighetschef Krister Silemo Tfn: 08-584 518 62 Bilprovningen (nu fastighetschef på Fortifikationsverket)

 

  • Länsförsäkringar HK Tegeluddsvägen i Stockholm. Upprättande av program- och layouthandlingar samt inredning och ombyggnadsåtgärder för LFAB då alla medarbetarna (1600 personer) samlades på Gärdet. Kontaktperson: Törnell Olle Tfn:08-588 40 00 Länsförsäkringar AB

 

2000-2001       Hotell Amaranten, Kungsholmen. Framtagande av underlag och studier av Hotel Amaranten, Stockholm största Hotel inför detaljplaneändring.  Kontaktperson: Torsten Josephson Tfn: 08-616 86 00

2000               Hammarby sjöstad 500 studentlägenheter, träbyggnation tillfällig uppställning 5 år, Stockholm

1999                Tärnö Säteri, nytt ridhus & skritthus 2000m2, ombyggnad 1700-talsbyggnad till provstall, byggnaderna anpassade till kulturmiljö

1997-1998       Medverkan i Sjukvårdsplan Danderyds Sjukhus, Locum AB.

 

PRISER/TÄVLINGAR

2004      Första pris i parallellt uppdrag, om och tillbyggnad av behandlingshem för kvinnor på               Färingsö. Byggherre, Specialfastigheter1997      SAR´s Östra Götalands arkitekturpris, ombyggnad av bostäder från 60-talet till ekologiskt               boende i Ekoporten i Norrköping, Byggherre Hyresbostäder i Norrköping

1995      Första pris i parallellt uppdrag, nybyggnad av Sveriges första flervåningshus i trä, Byggherre,               AB Stångåstaden
1993      SAR´s Östra Götalands arkitekturpris, bostäder i Kv. Dukaten, Linköping, byggherre               Riksbyggen

 

PUBLIKATIONER, UTSTÄLLNINGAR & FÖRELÄSNINGAR

1999 –     Stockholms Universitet     MBA utbildning Stockholms Universitet, EKOPORTEN

1998      Vancover, Canada             GBC (Green Building Challange 98), presentation Case Study,                                                          Kv. Ekoporten, miljöprojekt i Norrköping

1998      Stockholm                        Etnografiska Museets Vänner. Byggande i förändring, föreläsning

1998      Stockholm                        Trähus 2001, trähusarkitektur – föreläsning

1998      Stockholm                        Representerad med Ekoporten på Arkitekturmuseets permanenta                                                       utställning

1997      Lund                                Nordic Woods konferens, trähusarkitektur – föreläsning

1996      Linköping                         Slutrapportering Kv. Orgelbänken i Linköping. Första                                                                 flervåningshus i trä sedan 1800-talet. Forskningsprojekt inom                                                          ARKUS regi – publikation

MEDLEMSKAP MM STD, Svensk Teknik och Design
Styrelseledamot i SAR, 1989 – 1992
Ledamot i SAR´s Yrkesetiska kommitté, 1989 – 1995
Stockholms Byggnadsförening
Lidingös arbetsgrupp natur och kultur
Sveriges arkitekter