CV

Arkitekt SAR/MSA LTH 1982, KKH 1986, International Construction management LTH 2000

White arkitekter Stockholm och Dar-es-Salaam: sjukhus och kliniker i Östafrika och Grekland – 2 år
SIDA: sjukhus och kliniker i Östafrika; inventering, utvärdering och planering  – 1 år
NPL International Malmö: Hotell, bostäder, skolor, kliniker, etc Internationella projekt i bl.a. Kina, Saudi Arabien, USA, Frankrike, Angola, etc – 4 år
Edutak Pretoria Sydafrika: Utbildningsinstitut och förskolor – arkitektur och konstruktion, byggprojektledning, utbildningar för byggarbetare (100män), planering och organisation, etc – 6 år
Natura Stenhus AB Egen verksamhet: Byggföretag för totalentreprenad, arkitektur och byggnation av en- och flerfamiljshus – 5 år
GBA arkitektur Egen verksamhet: arkitektur, konstruktion, planering för nyproduktion och om- och tillbyggnationer av bostäder, förskolor, affärsverksamheter, kontor och mindre klinik – 16 år

Styrelseledamot i Hållbart Byggande Syd sedan 2015

medlem i Sustainable Business hub sedan 2005, i Hållbar Utveckling Skåne sedan 2006 och Solar region Skåne sedan 2005.